Naturi statice și flori


Flori din grădina bunicii și naturi statice

„Vlăstar al mamei tale gingaşă floare,
Cu ochii verzi şi păr bălai,
Ai prefăcut în cântec a iernii grea şi aspră vijelie…
Soarele de primăvară, cu întâia rază
Ți-a pus cunună aurie, zâmbet dulce, luminos…”
„Florile din grădina bunicii și a mamei, florile de acasă, sunt pentru mine motive dragi, de aceea le pictez cu multă bucurie, dragoste și pasiune, în toate ipostazele și anotimpurile. Caut astfel să aduc natura în casă în toată splendoarea ei. Pașii mă poartă adesea, imaginar,pe cărările grădinii bunicii sau ale mamei, pe sub bolțile de clematis, pe lângă tufele de trandafiri, crini, mușcate multicolore și oleandrii splendizi de mărimea unor copaci a căror corole albe și roz opreau trecătorii în loc, fascinați de frumusețea, coloritul și parfumul lor suav. Trandafiri, liliac, garofițe, albăstrele, floarea soarelui, toate sunt preferatele mele, toate mă uimesc prin perfecțiunea alcătuirii, toate mă atrag prin formă, culoare, miros, toate mă animă prin gingășia cu care-mi aduc în suflet natura cu toate frumusețile ei. Florilor, pe care le așez în vaze de sticlă, lut, borcane, sau alte forme imaginare din care se revarsă inflorescențe somptuoase, pentru a obține un echilibru al lucrării, le alătur adesea alte obiecte: ochelari, cești de cafea, fructe... Caut în permanență să stabilesc raporturile între formă, poziția diferitelor obiecte, precum și raporturile dintre lumini, umbre și culoare. În funcție de unghiul din care privesc ansamblul, pun accent pe unele elemente situate în prim plan în raport cu cele situate în planul secundar , încerc în acest mod să nu sugerez o imagine statică, un clișeu, ci una mobilă, vie, care pe lângă cele trei dimensiuni să reflecte o a patra dimensiune – timpul- ce se scurge, timpul ce evidențiază esența vieții. Prin aportul sufletesc caut să realizez o lucrare unitară, armonioasă, însuflețită.”


Peisaje


Anotimpuri

„În lumina soarelui şi a stelelor de aur,
Simţi primăvara şi mireasma pădurii, cea vrăjită,
Suspinul frunzelor ce cad,
apa grăbind,
păsările chemându-se,
paşii nevăzuţi ai timpului ce trece …
Pe fundalul tăcerii, totul se aude…”
Orele zilei

„Aripi de fluturi străluminează umbra,
Iar aerul pe care-l srăbat scânteie-n,
desfătare până la sfârșitul zilei…”
Liniștea

„În liniştea ce mă cuprinde, nimic nu poate să mă înspăimânte
Drumurile gândurilor mele merg spre,
chipurile dragi de-acasă.”
„Am contemplat îndelung natura cu o nesfârșită bucurie. Am căutat să o ascult să o înțeleg, să mă apropii de ea, să fac parte din ea.” N. Tonitza „Scrieri despre artă”

„Peisajul desprins din frumuseţile plaiului românesc, lumea misterioasă a apelor, coloritul copacilor prin nenumăratele lor schimbări în trecerea timpului, reprezintă pentru mine atracţii şi provocări de observare, analiză şi interpretare permanente. Peisajul ce pătrunde prin fereastra ochilor în luminile adâncurilor sufleteşti poartă în sine foşnetul vântului, ecoul legănat al asfinţiturilor ce înroşesc cerul, depărtări vuind de neliniştitoare tălăngi, belşuguri câmpeneşti cu miresme îmbietoare, insule împodobite cu diademele de smarald ale vegetaţiei luxuriante, ape cristaline ce se strecoară alene printre pietre, fluvii grăbite ce se despart sau se contopesc iar sub poduri istorice, asemenea vieţii. Deasupra drumurilor şerpuitoare şi a pajiştilor de lavandă presărate cu albăstrele şi maci roşii este cerul albastru, senin fără nici o cută sau încărcat cu nori grei aducători de furtună. Însoţite de frumuseţea reînnoirii anuale, munţii, dealurile, câmpiile înflorite, casele, bisericile, lanurile de grâu, râurile, izvoarele, cascadele şi peşterile sunt o apoteoză a naturalului care-mi aduce în suflet speranţă şi bucurie, bucuria de a trăi. Toate sunt pentru mine teme dragi pe care încerc să le surprind în diferite anotimpuri sau ore ale zilei şi cu mijloacele cu care am fost dăruită, mă străduiesc să le imortalizez pe pânză .”


Citadine


Peisaje citadine

„Seninul îndepărtat al labirintului străduţelor înguste,
Ziduri vechi, intrări tainice, cu pajuri săpate în piatra poleită de soare,
şi impregnată de mirosul timpului,
Vibrează şi cântă din toată puterea pietrei, a metalului, a rocii,
colorate a vitraliilor transparente, într-un ameţitor dialog de splendoare şi cucernicie.”


Citadine1 Citadine2 Citadine1 Citadine1 Citadine1 Citadine1 Citadine1 Citadine1 Citadine1 Citadine1 Citadine1 Citadine1 Citadine1 Citadine1 Citadine1 Citadine1 Citadine1 Citadine1 Citadine16 Citadine17

„Pasiunea mea pentru clădiri frumoase vechi sau noi, a rămas constantă de-a lungul întregii vieți și am transmis-o intactă și copiilor mei. Acest lucru mă îndeamnă mereu la noi și noi călătorii. Când mă aflu într-un loc nou, îmi place să merg pe jos, să-i simt pulsul, să văd fețele oamenilor, să le simt liniștea sufletească, fericirea sau tristețea. Mă simt copleșită de emoție și admirație în fața cetății ce domină o vale de basm, în fața zidurilor vechi cu firide și intrări tainice, cu pajuri săpate în piatra poleită în soare și impregnată de mirosul vremii și a timpului. Catedrala, precum o regină aureolată de o cerească lumină, vibrează și cântă cu toată puterea pietrei, metalului, a frescelor colorate, a vitraliilor, într-un dialog de splendoare și cucernicie.”


Compoziții


Metamorfoze

„Portretul refăcut din cioburi,
veghează liniştea şi somnul celor ce odihnesc în ele.
Drumuri le înconjoară cu linii concentrice într-o strânsă îmbrăţişare…
Ca într-un ritual…”
Păsări

„În liniştea adâncă, o pasăre măiastră, îndatoritoare îşi cântă trilul fermecat…
Pietrele nemuritoare ale amintirilor, străjuiesc drumurile…depărtarea, depărtărilor…”
Ritmuri


Picturi Triunghiulare, Dipticuri, Tripticuri, Polipticuri

„Artistul are nu numai dreptul dar şi obligaţia de-a folosi formele în maniera pe care o crede de cuviinţă." Kandinsky

,,Arta este un proces necontenit de căutare şi perfecţionare, iar prin regândirea suprafeţelor ne apropiem de natură, ne topim prin simţirea şi trăirea intensă până la contopirea cu imaginea pe care o pictăm."


Brâncușiene-compoziție

,,În demersurile mele picturale am explorat căi variate de exprimare, căutând să dau ideilor o formă unică atât ca stil cât și ca formă de transpunere. Dacă formele pure sunt utile în susținerea unei ordini vizuale, expresia artistică are nevoie de forme noi, dinamice, însuflețite care să descrie experiența umană. Prin suprapunerea pânzelor de diverse forme și dimensiuni într-o abordare absolut nouă, unică, am obținut suprafețe de lucru cu forme deosebit de interesante...suprafețele neregulate cu unghiuri drepte, ascuțite sau obtuze. În funcție de modul de așezare al pânzelor, am creat spații de lucru cu orizontale, drepte sau cu denivelări. Aceste suprafețe au devenit pentru mine adevărată provocare pentru pictorul care caută noi căi de exprimare. Am realizat astfel, o nouă interacțiune dinamică a forțelor vizuale printr-un nou câmp perceptiv organizat sub forma unor forțe de echilibru ale mai multor focare de energie vizuală."Tehnica de realizare a lucrărilor prezentate este întregistrată la OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI (O.S.I.M)