Opinii critice


„…Aurelia Chişu configurează în creaţia sa un întreg Univers subordonat unor idei, vectori, concretizaţi în cicluri de creaţie: Geneza, Nelinişti, Obârşii Transilvane, Flori din Grădina bunicii, Călătorii, Orele zilei, Anotimpuri, Caleidoscop, Metamorfoze, …în care Aurelia Chişu crează un topos liric sui-generis, imaginile sale născute în atelier devin metafore itinerariu, în care motive, locuri, anotimpuri, ore ale zilei aparţin unui spaţiu benefic în care este atotstăpânitoare lumina”

dr. Alexandra Rus, 1994.


…cu un exerciţiu în spaţiul creaţiei picturale de mai bine de două decenii, Aurelia Chişu a atins acea individualizare a expresiei care îi argumentează în egală măsură vocaţia şi izbânda. Ne aflăm în prezenţa unui Univers plastic coerent şi expresiv, conferind majoră motivaţie sincerităţii, unui crez şi nobilă afirmare, unei confesiuni prin rafinat demers pictural, ambele situate sub înrăurirea unei certe şi generoase vocaţii creatoare

dr. Negoiţă Lăptoiu, 1999.


….lucrările pictoriţei Aurelia Cosma Chişu aureolate de o graţie feminină specifică artistei se constituie într-un simbol al desprimăvărării şi al virginalei înfloriri.

dr. Mircea Ţoca, 1994.


…Domniei sale doamnei Aurelia Cosma Chişu – psiholog (…). Sunt mândru că intelectualii clujeni cultivă cu atâta talent şi stăruinţă vechile tradiţii academice româneşti ale urbei noastre, găsindu-şi timp în ciuda rigorilor impuse de practicarea profesiunii – şi pentru ceea ce încântă ochiul şi sufletul…. Mulțumindu-vă încă o dată, vă rog să primiţi expresia înaltei mele consideraţii.

Conf. dr. Petru Forna – Ambasadorul României în Austria, Viena, 1994.


…Aurelia Cosma Chişu onorează oraşul nostru cuib al viselor cu o frumoasă expoziţie de pictură (…). Artista ne ia de mână şi ne poartă pe un itinerar de o înaltă beatitudine, un poem frumos şi profund despre natura mamă, despre vârstele omului, pe care îl parcurge cu sufletul deschis, dăruindu-ne clipa, mesajul operei şi sensul ei vibrant.

Prof. Emil Lazăr – directorul Muzeului de Artă din Dej, 1996.


Artista urmează filonul tradiţional în numeroasele sale peisaje şi naturi statice, reuşeşte să ajungă la interpretări subtile, emblematice în ciclurile cosmogonice, dezvăluindu-ne o personalitate creatoare cu resurse multiple. Artistă prolifică, cu o mare putere de creaţie şi în acelaşi timp spontană este capabilă de fiecare dată să tansmită un mesaj nou şi să surprindă privitorul cu fiecare nouă creaţie.

Dr. Ioana Lidia Ilea, Bucureşti, 1999.


…Când muzele vorbesc oamenii cred în veşnicii. Uimit şi de data aceasta de forţa creatoare şi Universul cultural al artistei, aduc călduroase felicitări şi omagii.

Teodor Tanco, Cluj-Napoca, 2005.


…apreciem nobleţea gestului dumneavoastră dezinteresat, gest care ne obligă să răspundem cu o măsură cel puţin egală prin ceea ce noi vom întreprinde pentru ajutorarea copiilor bolnavi…. Vă asigur de preţuirea, respectul şi gratitudinea colectivului clinicii Pediatrie I.

Prof. dr. Paula Griorescu –Sido, şeful clinicii Pediatrie I.


…Iubesc picturile doamnei Aurelia Chisu care face o pictură adevărată. Privind picturile dânsei simţi parcă o bătaie de inimă, o căldură care se degajă din peisaje şi din flori, care îţi aminteşte că viaţa este nu numai frumoasă, dar uneori caldă şi mângâietoare.

Prof. dr. Crişan Mircioiu, 2006.


…Expoziţia minunată de pictură a doamnei Aurelia Cosma Chişu ne-a introdus în atmosfera de basm şi de legendă a neamului nostru în acele străvechi ţinuturi prin picturile caselor noastre memoriale ale lui George Coşbuc şi Liviu Rebreanu şi a altor minunate picturi.

Vasile Lechinţan, nov. 2007.


…Sinceră admiraţie pentru reuşita… de a linişti sufletele noastre zbuciumate. Fermecător de frumos!"

Dr. Laurenţia Velea,Bucureşti, iul. 2012.


…Prin oraşul canicular Bucureşti-să intri într-o expoziţie e o adevărată minune…la Cercul Militar dai,... de o pictură bună. Semnatara lucrărilor expuse, pictoriţa Aurelia Chişu mi-a produs o bucurie inefabilă. Mi-au plăcut în mod deosebit, Peisaj de toamnă, Asfinţit II, Peisaj de primăvară şi Peisajul marin cu bărcile. Coloritul blând, fără stidenţe îţi induce o stare de bine. Arta înr-adevăr poate fi tămăduitoare…. Pe pictoriţă n-am găsit-o în expoziţie…. Poate...dacă aş fi comunicat cu domnia sa…îi împărtăşeam emoţia unei regăsiri a liniştii şi visării. Îi doresc sănătate şi succes deplin în tot ceea ce visează pe pânză.”


Claudia Voiculescu, poetă, Bucureşti, iul. 2012.


…18 iulie 2012, o zi minunată prin evenimentul artistic deosebit-expoziţia de pictură a doamnei prof. univ. dr. Aurelia Chişu Cosma…Frumuseţea tablourilor, armonia culorilor, căldura şi liniştea care le degajă fac fiecărui vizitator o..surpriză remarcabilă…o astfel de expoziţie devine un eveniment pentru orcine.

Prof. unv.M.Creţu, Univ. Bucureşti, iul. 2012.


…Trecătorule pe corso, când ai timp şi paşii tăi sunt obosiţi, opreşte-te în această superbă galerie ce găzduieşte picturile artistei clujence Aurelia CHIŞU şi visele tale se vor trezi ca o rază de soare, iar copacii cu primele frunze galben ruginii spun că vine toamna cu miresme,… ploi trecătoare şi repezi, curate ca o lacrimă de copil îţi vor răcori sufletul obosit …"

Emilian Sicoe, grafician şi artst plastic, Bucureşti, aug. 2013.


…Bucuria Redescoperirii…. Când culorile curg în armonii poetice rotunjind lumina şi bucurând sufletul e semn că încă viaţa e frumoasă şi merită trăită din plin. Impreisonează aceste imagini, unele neconturate, nedefinite, pline de un anume mister, dând gândului putinţa de a imagina şi alege…în Transcedentală şi Asfinţit…poezia culorilor are o notă de specificitate ce aparţine personalităţii artistei. Felicitări!

Colonel Liviu Zamfirescu, ziarist, Bucureşti, 26.08.2013.


…O feerie de culori, o bucurie pentru ochi şi pentru suflet!"

Dr. Ioana Ilea, 21.08.2013, Director al Muzeului Octavian Goga Ciucea.


…pictoriţa Aurelia Chişu ne propune o filozofie a perioadei pe care naţiunea română o traversează, într-o tranziţie care pare a se încheia totuşi. Şi anume o remontare din cioburi a valorilor noastre culturale distruse de invazia barbară a fondurilor fără formă de tip occidental. Cu alte cuvinte, autoarea este în situaţia pietrarilor din lagună care au inventat mozaicul veneţian, refolosind toate spărturile de marmură, după ce hoardele au distrus cultura română. Expoziţia este un fel de mozaic veneţian, care dincolo de realizarea în sine, este un semnal că a venit vremea să ne întoarcem acasă.

Expoziţie de pictură Palatul Cercului Militar Naţional, sala Foaier, Bucureşti, febr-mart 2015, Grigore Buciu, Scriitor.