Bibliografie Selectivă


1. Scutul Patriei, Carnet cultural, "Vernisaj Aurelia Chișu", pag.4, apr. 1990.

2. Curierul Primăriei, Cluj-Napoca, Expoziția de pictură "Frumuseți ale Județului Cluj", curatorul expoziției Aurelia Chișu, pag.4, iun. 1995.

3. R. Sabău Popa, "Lângă o pictura, mica emoție" - Aurelia Chișu, Mesagerul Transilvănean, pag.4-7,Dej, aug. 1996.

4. Dr. Alexandra Rus, "În Dubai - Aurelia Chișu - pictură", Adevărul de Cluj pag.13, iun. 1996.

5. Agendă culturală "Aurelia Cosma Chișu", ziarul Lumea Liberă, nr.443, pag.13, din 18 ian, New York, 1997.

6. Dr. Alexandra Rus, "Tăcerea se risipește în lumină", Adevărul de Cluj, 19-22 apr. 1997.

7. Costel Târnăvean, "Ca să fi tu însuți trebuie să fi cineva", ziarul Inițiativa privată - pag.7, sept. 1998.

8. Costel Târnăvean, Costel Târnăvean,"Galeria Studio-Art", ziarul Adevărul de Cluj, pag.4, din 11-12, ian. 1999.

9. Dr. Negoiță Lăptoiu, "Pictura ca o necesitate spirituală", ziarul Adevărul de Cluj, pag.4, din 23 dec. 1999.

10. Dr. Negoiță Lăptoiu, Dr. Negoiță Lăptoiu, "Aurelia Chișu", București, 1999.

11. Dr. Livia Drăgoi, director al muzeului de artă Cluj, autor al catalogului și organizatorul expoziției Aurelia Chișu - Metamorfoze, Muzeul de Artă Cluj - Napoca, 2000.

12. Mihaela Bocu, "Pe calea sufletului meu", expoziția pictoriței clujene Aurelia Cosma Chișu, ziarul Adevărul de Cluj, pag.5, oct. 2001.

13. Drd. Ioana Lidia Ilea, "Unitate în diversitate", ziarul Adevărul de Cluj, pag.5, ian.2002

14. Mihaela bocu, Ecouri la o expoziție, "Metamorfoze", de Aurelia Cosma Chișu, ziarul Adevărul de Cluj, pag.6, apr. 2002.

15. Demostene Şofron, ,,Galeria UNIC-ART, AURELIA COSMA CHIŞU-OVIDIU GULEŞ″, ziarul Adevărul de Cluj, pag.5, nov. 2005.

16. Gheorghe Roşianu, ,,Vernisajul unei talentate pictoriţe românce la New-York: AURELIA COSMA CHIŞU″, ziarul Meridianul Românesc, pag.20,New-York, sept. 2001.

17. Ligia Trandafir, ,,O nouă expoziţie de pictură la Casa Română : AURELIA COSMA CHIŞU″, ziarul Romanian Journal, pag. 23, New-York, aug. 2001.

18. Cartea ″Miresme de orgă″, coperta IV, Cenaclul Octavian Goga, Ed. Etno Graph, 2004 ,Cluj-Napoca.

19. Col. Dr.Vasile Tutula, ″Pictoriţa Aurelia Cosma Chişu″, Almanah Cultural Ştiinţific Virtus Romana Rediviva, nr. 9, pag.165-161, Cluj-Napoca, 2005.

20. Mihaela Bocu, ″E primăvară la galeria UNIC-ART″, ziarul Făclia, pag.5, mart. 2008.

21. I .Constantinescu, ,,Cu şi fără ricoşeu″ - catrene, pag.43, Ed.Tipolitera, Cluj-Napoca, 2009 .

22. Enciclopedia Personalităţilor din România, Ralph Hubner, Ediţia IV, Schweiz, pag.297, din 2009, Elveția.

23. Laura Poantă, ,,Salonul de iarnă al medicilor″ , Album retrospectiv selectiv 1966-2009, Ed. U.M.F. Iuliu Haţieganu , Casa Cărţii de ştiinţă, pag.93, 2009, Cluj-Napoca.

24. Traian Corneanu, "Frumosul ca imagine" revista Agora Literară , nr.7, pag.23, mart. 2010, Cluj-Napoca.

25. Aurelia Năstase, ″Expoziţii″, ziarul Observatorul Militar, nr.27, pag.18, 11-17 iul. 2012, București.

26. Aristotel Bunescu, ″Expoziţii″, ziarul Opinia Naţională, nr.586, pag. 6,din 23 iul. 2012, București.

27. Mihaela Bocu, ,,Bucuria şi fascinaţia creaţiei″, ziarul Făclia, pag. 7, 8-9 febr. 2014, Cluj-Napoca.

28. Cristina Beligăr, "Abordare Artistică Inedită. Picturile triunghiulare ale Aureliei Chișu", Tranisilvania Reporter, 8 decembrie, 2014, Cluj-Napoca.

29. Mihaela Bocu, "Pictorița Aurelia Chișu Cosma despre abordarea suprafețelor triunghiulare", Ziarul Făclia, 13 februarie, 2015 Cluj-Napoca.