Atelier


„...deja de multă vreme pentru Aurelia Chişu Cosma...pictura a devenit o coordonată esenţială majoră. Ea abordează cu pasiune statornică natura statică, mai ales florile tuturor anotimpurilor, și peisajul, priveliştea unor locuri familiare sau exotice, motive tradiţionale a căror tratare respectuoasă, deopotrivă faţă de modelul din realitate şi faţă de modelele picturii moderne interbelice furnizează însă o informaţie bogată şi sensibilă privind personalitatea pictoriţei înzestrată cu un temperament dinamic, în chip firesc, comunicativă şi prietenoasă, însufleţită de elanuri poetice şi capabile de un entuziasm sincer şi generos.”


Dr. Livia Drăgoi, Directorul Muzeului de Artă, Cluj-Napoca, 1990


Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier